Посуда

Организатор:  
Категории закупок
 • Организатор: мунфиш
 • Закупка № 8 от 27 июл 2022
 • Статус: Старт 27 июл 2022
 • Кол-во заказов: 5
Рейтинг: 4.95
13.52% собрано
 • Организатор: pepsika
 • Закупка № 3 от 08 дек 2022
 • Статус: Старт 08 дек 2022
 • Кол-во заказов: 85
 • Отзывы
Рейтинг: 4.57
50.97% собрано
 • Организатор: pepsika
 • Закупка № 8 от 11 ноя 2022
 • Статус: Старт 11 ноя 2022
 • Кол-во заказов: 99
 • Отзывы
Рейтинг: 0
54.04% собрано
 • Организатор: Татьяна1972
 • Закупка № 3 от 16 июл 2022
 • Статус: Старт 16 июл 2022
 • Кол-во заказов: 42
Рейтинг: 5
69.61% собрано
 • Организатор: мунфиш
 • Закупка № 17 от 04 ноя 2022
 • Статус: Дозаказ 30 ноя 2022
 • Кол-во заказов: 245
 • Отзывы
Рейтинг: 4.93
73.76% собрано
 • Организатор: pepsika
 • Закупка № 20 от 06 ноя 2022
 • Статус: Дозаказ 09 дек 2022
 • Кол-во заказов: 19
 • Отзывы
Рейтинг: 4.99
100% собрано