Дача, сад, огород

Организатор:  
Категории закупок
 • Организатор: Татьяна1972
 • Закупка № 16 от 16 окт 2022
 • Статус: Старт 16 окт 2022
 • Кол-во заказов: 1
Рейтинг: 3.87
4.5% собрано
 • Организатор: Нюсъен86
 • Закупка № 4 от 25 окт 2022
 • Статус: Старт 25 окт 2022
 • Кол-во заказов: 40
Рейтинг: 5
32.59% собрано
 • Организатор: Нюсъен86
 • Закупка № 4 от 12 май 2022
 • Статус: Старт 12 май 2022
 • Кол-во заказов: 10
Рейтинг: 5
33.75% собрано
 • Организатор: Нюсъен86
 • Закупка № 19 от 07 дек 2022
 • Статус: Старт 07 дек 2022
 • Кол-во заказов: 135
Рейтинг: 4.76
51.88% собрано
 • Организатор: Татьяна1972
 • Закупка № 19 от 22 ноя 2022
 • Статус: Старт 22 ноя 2022
 • Кол-во заказов: 201
Рейтинг: 4.79
55.24% собрано
 • Организатор: Татьяна1972
 • Закупка № 26 от 02 ноя 2022
 • Статус: Старт 02 ноя 2022
 • Кол-во заказов: 186
 • Отзывы
Рейтинг: 4.97
59.99% собрано
 • Организатор: Sandi
 • Закупка № 73 от 30 ноя 2022
 • Статус: Старт 30 ноя 2022
 • Кол-во заказов: 123
Рейтинг: 4.93
66.18% собрано
 • Организатор: Татьяна1972
 • Закупка № 3 от 04 дек 2022
 • Статус: Старт 04 дек 2022
 • Кол-во заказов: 1069
Рейтинг: 4.86
100% собрано